Maklumat Pelayanan

  • 08 Juli 2020

                 MAKLUMAT PELAYANAN

 

Dengan  Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Yang Ditentukan

Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan  Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

 
   

  • 08 Juli 2020